WORK BRIGHTER

Vui lòng chọn mục bạn muốn order cho chúng mình

Hiện thực hoá mục tiêu marketing và tối đa hoá chuyển đổi

Digital Marketing Team

CAMPAIGN MKT

ORDER LẺ

Tổng hợp những tài liệu hướng dẫn do Team Digital ban hành và quy trình làm việc xử lý các campaign. 

Thư viện Digital Team

Quy trình triển khai

Bạn chưa nắm rõ các quy trình? Xem ngay tài liệu nha!

Quy chuẩn kênh

Guideline tối ưu campaign các kênh.

Guideline Content

Facebook Ads, Website, EDM, SMS, Zalo, Google Ads, Tiktok.

Tài liệu hướng dẫn

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn cần thiết cho bạn đây.

Guideline Hình ảnh

Quy chuẩn banner/ cover all channel.

Report End Camp

Tổng hợp report end camp CVS và key camp (từ T3/2023)

Hướng dẫn Order Campaign Marketing

Thống nhất mục tiêu và KPIs.
Brand gửi brief final đến Account.
BƯỚC 1:
Account phân bổ task cho Team MaM
BƯỚC 2:
DGT triển khai và tối ưu campaign
BƯỚC 3:
DGT gửi báo cáo end campaign
BƯỚC 4:

Form Order Campaign

Nếu Clients có nhu cầu triển khai thêm các order lẻ trên Owned media thì cung cấp thông tin sau:

Kênh Wifi:

- Link content

- Thời gian chạy

- Số lượng content

- Link đích

- Visual

- List nhà hàng phát

- Thời gian phát

- Budget

Kênh SMS/EDM/Noti/Chatbot:

- Tệp khách hàng mong muốn

- Tên Campaign
- Nội dung Campaign
- Budget
- Thời gian chạy
- KPI
- Memo
- PR
- ID Voucher (LDP, TGS, SMS, Chatbot (Campaign Redeem)
- List code thả ví và prefix (nếu có) đảm bảo trạng thái "Chưa sử dụng"
- LDP: ID LDP, banner, ĐKAD, ngày chạy (nếu có thì gửi link)
- Media Plan/ Content

Order lẻ campaign trên các nền tảng

EDM

SMS

ChatBot

Noti

Add/Remove Quyền

Website

SEO

Data

Wifi Marketing

TouchPoint

Guildeline Email Marketing  >>

Để tối ưu campaign trên kênh email marketing, các bạn cần lưu ý những thông tin này để campaign đạt hiệu quả nhất.

Order triển khai Email Marketing

Tỷ lệ Open trung bình của EDM là 30%.
Tỷ lệ Click trung bình của EDM là 2%.
Chi phí 15đ/email.

Người phụ trách: Hạnh Nguyễn
Thời gian xử lý: D+3

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign email marketing, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order email marketing tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Guildeline SMS Marketing  >>

Để tối ưu campaign trên kênh SMS marketing, các bạn cần lưu ý những thông tin này để campaign đạt hiệu quả nhất.

Order triển khai SMS Marketing

Chi phí SMS dao động từ 500đ-1000đ/SMS phụ thuộc nhà mạng.

Digital phụ trách: Lý Thu Hương
Thời gian xử lý: xem chi tiết tại file order

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign email marketing, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order email marketing tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Guildeline Chatbot  >>

Để tối ưu campaign trên kênh chatbot, các bạn cần lưu ý những thông tin này để campaign đạt hiệu quả nhất.

CHATBOT

Bạn cần chỉnh sửa chatbot hay tạo mới chatbot cho nhà hàng? Hãy order trực tiếp cho Digital phụ trách Brand nha.

Thời gian xử lý: xem chi tiết tại file order

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Guildeline Noti App TGS  >>

Để tối ưu campaign trên kênh TGS, các bạn cần lưu ý những thông tin này để campaign đạt hiệu quả nhất.

Order Thả ví/ Noti App TGS

Bạn hãy order cho Digital phụ trách Brand nha.
Thời gian xử lý: D+3

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign marketing, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Lưu ý:

Đối với kênh Facebook, User đặt tên trên BM theo mẫu: email công ty team_miền.
Ví dụ: khoa.dd DIGITAL_MB, hung.le BRAND_MB (có dấu cách ở giữa)

Order thêm/xoá quyền nhân sự trên nền tảng Digital

(Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, ...)

Thời gian xử lý: D+1
Người phụ trách: Trang Chế

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các order, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi Order  >>

Xử lý các lỗi phát sinh trên Website  >>

Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với người xử lý, cap màn hình lỗi và gửi qua email rồi điền vào file nha.

Order Website mới/ phân quyền

Người xử lý: Hạnh Nguyễn

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các order, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi tiến độ triển khai  >>

Điều kiện triển khai SEO  >>

Bạn nên xem trước các điều kiện để triển khai SEO cho website, bao gồm các yếu tố: tối ưu mặt kỹ thuật, phân nhóm từ khoá, backlink.

SEO - Tối ưu công cụ tìm kiếm

Người xử lý: Hạnh Nguyễn

Order Tại Đây

Bao gồm sơ đồ quy trình order triển khai SEO cho 1 website mới và quy trình chi tiết triển khai.

Quy trình order triển khai SEO  >>

Lưu ý trước khi order Data:

Dữ liệu Data dựa trên tất cả thông tin khách hàng sử dụng sản phẩm tại các nhà hàng.

Order Xử lý
Data

Người xử lý: Châu Phạm
Thời gian xử lý: D+3

Order Tại Đây

Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với người xử lý và gửi lại file order qua email cho người xử lý (chau.pham@ggg.com.vn) nha.

Quy trình order Data:

Guildeline Wifi Marketing  >>

Để tối ưu campaign trên kênh Wifi Marketing, các bạn cần lưu ý những thông tin này để campaign đạt hiệu quả nhất.

Order Wifi Marketing

Bạn hãy order cho Digital phụ trách Brand nha.
Thời gian xử lý: D+1

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign marketing, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản Google Map  >>

Sau khi Digital khởi tạo, Nhà hàng/Quản lý được cấp quyền trên Google Map/ Local page để thay đổi các thông tin nếu cần thiết. Digital chỉ hỗ trợ sửa Chatbot và hỗ trợ kháng nghị (Google Map/Local Page).

Order khởi tạo/ chỉnh sửa Digital Touch Point

Bao gồm: Chatbot, Google, Local page (miền Bắc).
Người xử lý:
- Miền Bắc: Digital cụm nào xử lý cụm đó
- Miền Nam: Trang Lưu (trang.luu@ggg.com.vn)

Order Tại Đây

Để không bỏ lỡ tiến độ các campaign marketing, các bạn vui lòng theo dõi lịch sử order tại đây nha.

Theo dõi Campaign  >>

Sơ đồ Team Digital

Phương Nguyễn

Digital Manager
phuong.nt@ggg.com.vn

Quản lý vận hành chung
Trang Lưu

Digital Executive
trang.luu@ggg.com.vn

BBQ, Vietnamese
Hương Xù

Digital Executive
huong.ly@ggg.com.vn

Hotpot, JP/Asian, Beverage
Hạnh Trần

Digital  Executive
hanh.tth@ggg.com.vn

WESTERN-BEER, SBU
Hạnh Nguyễn

Digital Executive
hanh.nguyenthihong@

Digital System
Trang Chế

Team Leader
trang.che@ggg.com.vn

Digital Performance
Châu Phạm

Team Leader
chau.pham@ggg.com.vn

Digital System

Hãy chọn một trong các mục dưới đây

EDM

SMS

Chatbot

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Digital Touch Point

Noti

BM Facebook

SEO

Website

Wifi Marketing

Data

DATA USER LOYALTY

Form Order Data