Flash Sale KP

CHỈ 100 CODE ƯU ĐÃI MỖI NGÀY
LẤY NHANH DÙNG NHANH KẺO HẾT!
Ngày
Giờ
Phút
Giây

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

  • Áp dụng Menu All-in-one 399k.
  • Áp dụng cho nhóm từ 4 khách hàng người lớn trở lên có mã code ưu đãi.
  • Mã code được áp dụng cộng dồn miễn thõa điều kiện 1 mã code cho nhóm từ 4 khách người lớn, 2 mã code cho nhóm từ 8 khách người lớn,…
  • Mã code không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả tiền thừa.
  • Mã code không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Mã code không được áp dụng chung với thẻ nhận viên/thẻ đối tác.
  • Được tích điểm, sử dụng ví nhưng không được tích ví TGS.
  • Áp dụng từ 26/03/2023 – 31/03/2023.

ĐIẠ ĐIỂM ÁP DỤNG:

MỚI CÓ NGƯỜI ĐĂNG KÝ