goldengate&canifa

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:
  • Với mỗi hóa đơn của Canifa (trong giai đoạn từ ngày 18.11 đến ngày 15.12) thì khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 100k trên hóa đơn 500k (không áp dụng lũy kế) khi dùng bữa tại tất cả các nhà hàng của GGG tại khu vực Hà Nội. Chỉ cần KH mang hóa đơn hợp lệ của Canifa đến dùng bữa là sẽ nhận được ưu đãi. Chương trình không áp dụng với các ưu đãi khác đang chạy tại nhà hàng

    ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: 

  • Có hóa đơn Canifa hợp lệ (từ 18.11 đến 15.12) & phải mang hóa đơn Canifa đến tại nhà hàng GGG (hóa đơn như 1 chiếc voucher)
  • Nhà hàng GGG sẽ giữ lại hóa đơn Canifa sau khi áp dụng khuyến mãi

  • Không áp dụng lũy kế, 1 hóa đơn chỉ áp dụng giảm 100k trên tổng bill 1 lần duy nhất
  • Thời hạn sử dụng: 18/11/2022 – 15/12/2022 
  • Địa điểm áp dụng: hệ thống nhà hàng Golden Gate Hà Nội
  • Liên hệ đặt bàn: 19006622 hoặc https://datban.ggg.com.vn 
MỚI CÓ NGƯỜI ĐĂNG KÝ