Chương trình ưu đãi theo NHÀ HÀNG CỦA KICHI KICHI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI MỸ THO
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
Kichi-Kichi Sài Gòn Center
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM ĐỒNG KHỞI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN TRÃI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN DUY TRINH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LÊ QUÝ ĐÔN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI CAO THẮNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
Kichi-Kichi Vincom Thảo Điền
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI AN DƯƠNG VƯƠNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI HUỲNH TẤN PHÁT
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI PHÚ MỸ HƯNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN THỊ THẬP
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VIVO QUẬN 7
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM LÊ VĂN VIỆT
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VẠN HẠNH MALL
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI SƯ VẠN HẠNH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN ẢNH THỦ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI ĐỖ XUÂN HỢP
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN ẢNH THỦ 2
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI AEON BÌNH TÂN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI NGUYỄN XÍ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI SSG BÌNH THẠNH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI BÌNH PHÚ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI QUANG TRUNG GÒ VẤP
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI E-MART PHAN VĂN TRỊ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LOTTE GÒ VẤP
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI PHAN XÍCH LONG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN VĂN TRỖI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN HỒNG ĐÀO
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET KICHIZEN 239K
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI LÊ VĂN THỌ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI ĐƯỜNG SỐ 7 BÌNH TÂN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI LÊ THỊ HÀ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI CỘNG HOÀ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI TÂN SƠN NHÌ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN SƠN TÂN PHÚ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI AEON TÂN PHÚ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI GIGAMALL PHẠM VĂN ĐỒNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM VÕ VĂN NGÂN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI PHAN KHANG ĐÀ NẴNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM ĐÀ NẴNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI NGUYỄN VĂN LINH ĐÀ NẴNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LOTTE ĐÀ NẴNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LOTTE NHA TRANG KHÁNH HÒA
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LÊ LỢI TUY HÒA PHÚ YÊN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI ARIYANA TRẦN HƯNG ĐẠO
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM LONG XUYÊN AN GIANG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM XUÂN KHÁNH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LÝ THƯỜNG KIỆT VŨNG TÀU
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI CÁCH MẠNG THÁNG 8 VŨNG TÀU
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI AEON BÌNH DƯƠNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI HÙNG VƯƠNG BÌNH DƯƠNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI COMPLEX GÒ ĐẬU
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI BIG C ĐỒNG NAI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM ĐỒNG NAI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VÕ THỊ SÁU ĐỒNG NAI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI PHAN HUY ÍCH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI NGUYỄN VĂN QUÁ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI LOTTE MART PHÚ THỌ Q11
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI LOTTE MART Q7
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI TRẦN NÃO
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET KICHIZEN 239K
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
Kichi-Kichi Bình Tiên
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET KICHIZEN 239K
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG
KICHI-KICHI NGUYỄN VĂN LẠC
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI THISO MALL
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI DÂN CƯ ADV -QUY NHƠN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI ĐẶNG VĂN BI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI HÙNG VƯƠNG PLAZA
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI GO! XA LỘ HÀ NỘI BIÊN HÒA
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI SORA GARDENS SC
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
KICHI-KICHI VINCOM GRAND PARK
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI NGUYỄN HUỆ BÌNH ĐỊNH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BIG C ĐÀ NẴNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BIG C BUÔN MÊ THUỘT
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM BUÔN MÊ THUỘT
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI NGUYỄN KIM GIA LAI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM KONTUM
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BIG C GO QUẢNG NGÃI
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM sóc trăng
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI 3 THÁNG 2 RẠCH GIÁ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BÀ RỊA
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI TÂY NINH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI PHẠM VĂN THUẬN BIÊN HÒA
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BIG C TÂN HIỆP
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI LOTTE CẦN THƠ
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM HÙNG VƯƠNG
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI SENSE CITY CÀ MAU
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM BẠC LIÊU
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI LONG AN
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI BIG C BẾN TRE
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM CAO LÃNH
LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22
ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS
LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3
KICHI-KICHI VINCOM VĨNH LONG

VỀ CHÚNG TÔI
Giới thiệu
An toàn - Bảo mật
Điều khoản điều lệ
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản liên kết Blog
Liên hệ
Hỏi đáp

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
Địa chỉ: Lầu 7 - GigaMall Phạm Văn Đồng, 242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
GPĐK: 0102721191 cấp ngày 09/04/2008
ĐT: 024 7300 4000 Email: support.hn@ggg.com.vn

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NHƯ
Memo code: 302420KK012
Chương trình: LTO_CAM KẾT MÁT LẠNH_BỘ SƯU TẬP KICHI-COCO
Thời gian áp dụng:
- Kichi-Kichi Hồ Chí Minh

Từ ngày 08/06/2024 đến 20/07/2024.
- Kichi-Kichi SBU
Từ ngày 10/06/2024 đến 20/07/2024.
- Chương trình không áp dụng ngày Lễ/ Tết (theo Quốc Lễ).

✥ Khu vực áp dụng:
 Kichi-Kichi Toàn Miền Nam

Lưu ý dành cho nhà hàng
- Quản lý nhà hàng phổ biến, thông báo tất cả nhân viên về chương trình này.
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phân liên quan vào cuối mỗi ngày.
Lưu ý cho phòng kế toán
- Phòng kế toán cài đặt và chạy phần mềm bán hàng trước khi chương trình diễn ra theo
như nội dung thông báo.
Chương trình có lấy fund:  Có

Điều kiện áp dụng:
- Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác.
- Không áp dụng vào ngày Lễ/Tết.
- Được áp dụng lũy tiến miễn thỏa điều kiện: Mua 1 món bất kỳ trong bộ sưu tập thì được tặng 01 Thạch Nấm, Mua 2 món bất kỳ trong bộ sưu tập thì được tặng 02 Thạch Nấm
- Chỉ áp dụng cho khách hàng có tích ví và tích điểm Golden SpoonS.

✥ Nội dung chương trình:
Khách hàng mua bất kỳ món nào trong bộ sưu tập KICHI-COCO sẽ được tặng 01 phần Thạch Nấm Dừa Dầm
- Bộ sưu tập Kichi-Coco gồm:
1/ Dừa Dứa Thạch Nổ Ngọc Trai
2/ Dừa Tắc Mít Thạch Nổ Ngọc Trai
3/ Dừa Dâu Tằm Thạch Nổ Ngọc Trai
4/ Thạch Nấm Dừa Dầm
5/ Dừa Trái
6/ Lẩu dừa sen
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: G-People tích điểm, G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Tặng 01 phần Thạch Nấm Dừa Dầm khi mua bất kỳ món nào trong BST KICHI-COCO

HẠNG MỤC

GIẢM TRỪ

CKML_TANGTHACHNAM

Tặng món

PROMOTION CODE

302420KK012.01

60022920

SAPCODE

Điều kiện áp dụng:
- Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác (bao gồm chương trình tặng thạch nấm)
- Áp dụng cho cả nhóm khi đủ điều kiện nhóm đó mua đủ 6 món trong Bộ Sưu Tập KICHI-COCO.
- Ưu đãi áp dụng lũy tiến nếu thỏa điều kiện: nhóm đó mua đủ 6 món trong Bộ Sưu Tập KICHI-COCO được tặng 1 ly –mua đủ 2 bộ 6 món trong Bộ Sưu Tập KICHI-COCO được tặng 2 ly,...
- Không áp dụng vào ngày Lễ/Tết.
- Chỉ áp dụng cho khách hàng có tích ví và tích điểm Golden SpoonS.

✥ Nội dung chương trình:
Khách hàng sử dụng đủ bộ sưu tập KICHI-COCO sẽ được tặng 01 ly Happy Kichi đổi màu trị giá 129k.
Vd: nếu đi 3 ng sử dụng 1 nồi lẩu dừa + combo 3 ly + 1 trái dừa + thạch nấm => tặng 1 ly đổi màu (không tặng thêm thạch nấm)
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: G-People tích điểm nâng hạng thẻ , G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Tặng 01 Ly Happy Kichi khi mua BST KICHI-COCO (6 món)

HẠNG MỤC

CKML_TANGLYHAPPY KICHI

PROMOTION CODE

302420KK012.02

SAPCODE

60020406

Tặng món

GIẢM TRỪ

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NHƯ
Chương trình: MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET KICHIZEN 239K
Thời gian áp dụng:
- Kichi-Kichi Hồ Chí Minh
Từ ngày 08/06/2024 đến 20/07/2024.
- Kichi-Kichi SBU
Từ ngày 10/06/2024 đến 20/07/2024.
- Chương trình không áp dụng ngày Lễ/ Tết (theo Quốc Lễ).

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Bình Tiên ; Kichi-Kichi Lê Văn Thọ ; Kichi-Kichi Nguyễn Văn Lạc

Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng cho tất cả các khách có dùng app Golden SpoonS tích điểm/tích ví tại nhà hàng.
- Mở rộng cơ chế áp dụng: Free refill tất cả các món trên chuyền (trừ 3 món mình cá hồi, ghẹ farci và tôm thẻ). Khách sử dụng gói Buffet này không sử dụng các đĩa mình cá hội
- Trị giá mã ưu đãi chưa bao gồm thuế GTGT hiện hành.
- Được áp dụng song song với các voucher tiền mặt của Golden Gate, Gift Pop, Got It, UrBox, DealToday, Sodexo Meal Pass...
- Được áp dụng song song với các coupon tiền mặt (50,000đ, 100,000đ, 200,000đ) của thành viên Golden SpoonS, với điều kiện tổng giá trị ưu đãi trước VAT không vượt quá 50% tổng hoá đơn trước VAT.

Cơ chế kiểm soát:
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý dành cho nhà hàng
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý cho phòng kế toán
- Phòng Kế toán cài đặt và chạy phần mềm bán hàng trước khi chương trình diễn ra theo như nội dung thông báo.
Chương trình có lấy fund:  Không

Lưu ý cho phòng thu mua
- Phòng thu mua đảm bảo nguồn hàng/ CCDC (nếu có).
Chương trình có tài trợ từ NCC: Không

SAP code

Đối tượng áp dụng

Khung giá áp dụng

65001339

Người lớn

239,000đ

65001340

Trẻ em

71,700đ

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NHƯ
Memo code: 302420KK010
Chương trình: BUFFET HSSV TRỌN GÓI U22

Thời gian áp dụng:
- Từ ngày 1/6/2024 đến 31/07/2024.
- Chương trình không áp dụng trong ngày Lễ/Tết (theo Quốc Lễ).

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Toàn Miền Nam

Lưu ý dành cho nhà hàng
- Quản lý nhà hàng phổ biến, thông báo tất cả nhân viên về chương trình này.
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phân liên quan vào cuối mỗi ngày.
Lưu ý cho phòng kế toán
- Phòng kế toán cài đặt và chạy phần mềm bán hàng trước khi chương trình diễn ra theo
như nội dung thông báo.
Chương trình có lấy fund:  Có

Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng nhóm 02 người lớn trở lên khi sử dụng Buffet HSSV trọn gói U22 và áp dụng theo nhóm. (Ví dụ: nhóm có 5 bạn, 5 bạn phải sử dụng Buffet trọn gói 299,000đ)
- Chỉ áp dụng cho khách hàng có thẻ HSSV và dưới 22 tuổi
- Chỉ áp dụng cho HSSV là thành viên App Golden SpoonS và có tích ví.
- Chương trình KHÔNG được áp dụng đồng thời với khuyến mãi khác, trừ các loại Cash Voucher có giá trị như tiền mặt). 

✥ Nội dung chương trình:
- Khách hàng đi nhóm 2 trở lên, mua vé Buffet HSSV trọn gói U22 được sử dụng Buffet tiêu chuẩn với giá 299,000đ và được tặng Buffet nước ngọt + quầy line Kichi-Shi.
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: G-People tích điểm nâng hạng thẻ, G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Tặng Buffet Nước Ngọt + quầy line Kichi Shi cho vé Buffet trọn gói HSSV U22 HCM Nhóm 2 trở lên: 299,000đ

PROMOTION CODE

SAPCODE

Tên món

Nút bấm

302420KK010.01

65000323

Suất Buffet nước ngọt

KK Tặng BF nước ngọt

Tặng món

GIẢM TRỪ

302420KK010.01

65000146

Vé Buffet line

KK Tặng BF Line

Tặng món

Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng nhóm 02 người lớn trở lên khi sử dụng Buffet HSSV trọn gói U22 và áp dụng theo nhóm. (Ví dụ: nhóm có 5 bạn, 5 bạn phải sử dụng Buffet trọn gói 279,000đ).
- Chỉ áp dụng cho khách hàng có thẻ HSSV và dưới 22 tuổi
- Chỉ áp dụng cho HSSV là thành viên App Golden SpoonS và có tích ví.
- Chương trình KHÔNG được áp dụng đồng thời với khuyến mãi khác, trừ các loại Cash Voucher có giá trị như tiền mặt). 

✥ Nội dung chương trình:
- Khách hàng đi nhóm 2 trở lên, mua vé Buffet HSSV trọn gói U22 được sử dụng Buffet tiêu chuẩn với giá 279,000đ và được tặng thêm Combo Dezato trị giá 69,000đ
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: G-People tích điểm nâng hạng thẻ, G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Tặng Combo Dezato cho Buffet HSSV trọn gói U22 SBU
Nhóm 2 trở lên – 279K

KK Tặng combo Dezato

Nút bấm

Tên món

Combo Dezato

302420KK010.02

PROMOTION CODE

SAPCODE

65000140

Tặng món

GIẢM TRỪ

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NHƯ
Chương trình: MỞ RỘNG CƠ CHẾ GIÁ MENU BUFFET HSSV 259K (S) -289K (T) CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG

Thời gian áp dụng:
- Từ 24/06/2024 đến 31/07/2024
- Chương trình không áp dụng ngày Lễ/ Tết

Khu vực áp dụng:
1. Kichi-Kichi Bình Tiên
2. Kichi-Kichi Lê Văn Thọ
3. Kichi-Kichi Nguyễn Văn Lạc
4. Kichi-Kichi Đỗ Xuân Hợp
5. Kichi-Kichi Huỳnh Tấn Phát
6. Kichi-Kichi Lê Thị Hà
7. Kichi-Kichi Lotte Phú Thọ
8. Kichi-Kichi Nguyễn Văn Quá
9. Kichi-Kichi-Kichi Cộng Hoà
10. Kichi-Kichi Nguyễn Xi
11. Kichi-Kichi Vincom Thảo Điền
12. Kichi-Kichi Bình Phú.

✥ Nội dung chương trình:
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: 
G-People tích điểm, G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng cho tất cả các khách có dùng app Golden SpoonS tích điểm/tích ví tại nhà hàng.
- Mở rộng cơ chế áp dụng từ: khách hàng HSSV/ có thẻ HSSV và CCCD sang áp dụng cho toàn bộ khách hàng.
- Khung giá áp dụng chưa bao gồm thuế GTGT hiện hành.
- Được áp dụng song song với các voucher tiền mặt của Golden Gate, Gift Pop, Got It, UrBox, DealToday, Sodexo Meal Pass...
- Được áp dụng song song với các coupon tiền mặt (50,000đ, 100,000đ, 200,000đ) của thành viên Golden SpoonS, với điều kiện tổng giá trị ưu đãi trước VAT không vượt quá 50% tổng hoá đơn trước VAT. 

Cơ chế kiểm soát:
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý dành cho nhà hàng
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý cho phòng kế toán
- Phòng Kế toán cài đặt và chạy phần mềm bán hàng trước khi chương trình diễn ra theo như nội dung thông báo.
Chương trình có lấy fund:  Không

Lưu ý cho phòng thu mua
- Phòng thu mua đảm bảo nguồn hàng/ CCDC (nếu có).
Chương trình có tài trợ từ NCC: Không

65000779

65000779

SAP code

289,000đ

259,000đ

Khung giá áp dụng

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Trước 17h00) 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sau 17h00)

Thời gian áp dụng

Thứ Bảy, Chủ Nhật (Cả ngày)

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NHƯ
Memo code: 302420KK013
Chương trình: ƯU ĐÃI 200K NHÓM 4 MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN TGS

Thời gian áp dụng:
- Từ 01/06/2024 đến 31/08/2024.
- Chương trình không áp dụng ngày Lễ/ Tết

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Miền Nam

✥ Nội dung chương trình:
- Giảm 200,000Đ trên hoá đơn trước thuế cho khách hàng là thành viên app Golden SpoonS đến dùng bữa trong, truớc hoặc sau 7 ngày tính từ ngày sinh nhật. Khách hàng đi theo nhóm 4.
Điều kiện áp dụng chung với các thẻ: G-People tích điểm, G-People tích ví, Sử dụng Ví G-People

Điều kiện áp dụng:
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đi theo nhóm 4 người.
- Áp dụng trong ngày sinh nhật khách hoặc trước/ sau 7 ngày kể từ ngày sinh nhật.
- Áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi và xuất trình mã code ưu đãi khi dùng bữa tại nhà hàng.
- Khách hàng phải xuất trình CCCD/ CMND/ GPLX đúng thông tin họ tên và ngày sinh nhật (trong/ trước hoặc sau 7 ngày) khi đến dùng bữa.
- Coupon không có giá trị cộng gộp hoặc lũy tiến. Mỗi Coupon chỉ áp dụng trên 01 hóa đơn.
- Được áp dụng với tất cả hình thức menu tại nhà hàng: Buffet Tiêu Chuẩn, Buffet Kichizen, Buffet Chuyền 199K
- Trị giá mã ưu đãi chưa bao gồm thuế GTGT hiện hành.
- Không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác (bao gồm chương trình ngân hàng) và ngày Lễ, Tết.
- Không áp dụng hình thức mua mang về.
- Không áp dụng chung với thẻ nhân viên, thẻ partnership.
- Được áp dụng song song với các voucher tiền mặt của Golden Gate, Gift Pop, Got It, UrBox, DealToday, Sodexo Meal Pass...
- Được áp dụng song song với các coupon tiền mặt (50,000đ, 100,000đ, 200,000đ) của thành viên Golden SpoonS, với điều kiện tổng giá trị ưu đãi trước VAT không vượt quá 50% tổng hoá đơn trước VAT.
- Được tích luỹ G-coin, tích điểm lên hạng trên số tiền thực trả sau khi trừ đi các ưu đãi/ giảm giá/phần thanh toán bằng voucher tiền mặt. Tỉ lệ tích luỹ theo quy định từng hạng thành viên.

✥ Phần dành cho IT cài đặt nút bấm POS: 

Cơ chế kiểm soát:
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý dành cho nhà hàng
- Nhà hàng làm báo cáo và gửi cho MKT/ các bộ phận liên quan vào cuối mỗi ngày.

Lưu ý cho phòng kế toán
- Phòng Kế toán cài đặt và chạy phần mềm bán hàng trước khi chương trình diễn ra theo như nội dung thông báo.
Chương trình có lấy fund:  Không

Lưu ý cho phòng thu mua
- Phòng thu mua đảm bảo nguồn hàng/ CCDC (nếu có).
Chương trình có tài trợ từ NCC: Không

302420KK013 

Promotion Code

CP 200K nhóm 4 sinh nhật TV TGS

Nút bấm

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Phòng ban ban hành memo: MKT Miền Nam – HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG
Memo code: 302432KK004
Chương trình: LPS - SBU VOUCHER 100K CHO NHÓM 3

Thời gian áp dụng:
- Từ 04/07/2024 đến 31/08/2024.
- Chương trình không áp dụng ngày Lễ/ Tết

Điều kiện áp dụng:
- Ưu đãi giảm giá 100.000đ cho nhóm 03 khách có Code Online hoặc có coupon giấy của chương trình. Áp dụng cho Buffet 199k và Buffet Tiêu chuẩn (up 80k từ chuyền 199k cho thành phố loại 3 / up 100k từ chuyền 199k cho Tp Loại 2).
- Ưu đãi được áp dụng lũy tiến miễn thỏa điều kiện (ví dụ 02 code online hoặc coupon giấy/ 06 khách)
- Code online có giá trị sử dụng sau 3h kể từ thời điểm lấy Code.
- Để được áp dụng ưu đãi quý khách vui lòng tải app Golden SpoonS và tích ví khi thanh toán.
- Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.

- Được sử dụng voucher ví The Golden Spoon (Miễn thỏa điều kiện giảm giá không quá 50%), được áp dụng chung với các voucher có giá trị tương đương tiền mặt từ Golden gate và đối tác: LTD, Gift POP,..v..v
- Nhà hàng kích hoạt code trên trang evoucher.ggg.com.vn để áp dụng cho khách hàng.
- Được áp dụng với các voucher tiền mặt miễn giá trị giảm trừ không quá 50% giá trị hóa đơn.
- Khách hàng sử dụng Kichi-shi thì nhà hàng bấm thêm nút Up-Shi
- Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Lễ/ Tết.
- Ưu đãi áp dụng đến hết 31/08/2024

Nội dung chương trình:
- Giảm 100.000đ cho nhóm 03 khách người lớn có mã Code Online hoặc có coupon giấy của chương trình. Áp dụng cho Buffet 199k và Buffet tiêu chuẩn (up 80k từ chuyền 199k cho thành phố loại 3 / up 100k từ chuyền 199k cho Tp Loại 2 ).

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Bạc Liêu
- Kichi-Kichi Phạm Văn Thuận
- Kichi-Kichi Kon Tum
- Kichi-Kichi Quảng Ngãi
- Kichi-Kichi Big C Đà Nẵng
- Kichi-Kichi Tân An Long An
- Kichi-Kichi Big C Buôn Mê Thuột
- Kichi-Kichi Kiên Giang
- Kichi-Kichi Vincom Hùng Vương Cần Thơ
- Kichi-Kichi Bến Tre
- Kichi-Kichi Phan Thiết
- Kichi-Kichi Bà Rịa
- Kichi-Kichi Mỹ Tho
- Kichi-Kichi Gia Lai
- Kichi-Kichi Sóc Trăng
- Kichi-Kichi Vĩnh Long
- Kichi-Kichi Cao Lãnh

 Ưu đãi Voucher 100.000đ nhóm 03 khách
tại khu vực SBU chạy chuyền 199k

Promotion code 

Tên nút bấm

Giảm trừ

302432KK004.01

LPS - Giảm 100K SBU – Voucher Giấy

100.000đ

302432KK004.02

LPS - Giảm 100K SBU – Mã Code Online 

100.000đ

Ưu đãi Combo Dezato 49.000đ 

Nội dung chương trình:
- Ưu đãi Combo Dezato chỉ còn 49.000đ khi khách hàng sử dụng gói Buffet 199.000đ và Buffet tiêu chuẩn (up 80k từ chuyền 199k cho thành phố loại 3 / up 100k từ chuyền 199k cho Tp Loại 2 )

Promotion code 

Tên nút bấm

Giảm trừ

302432KK004.03

LPS Combo Dezato 49k

20.000đ

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Bạc Liêu
- Kichi-Kichi Phạm Văn Thuận
- Kichi-Kichi Kon Tum
- Kichi-Kichi Quảng Ngãi
- Kichi-Kichi Big C Đà Nẵng
- Kichi-Kichi Tân An Long An
- Kichi-Kichi Big C Buôn Mê Thuột
- Kichi-Kichi Kiên Giang
- Kichi-Kichi Vincom Hùng Vương Cần Thơ
- Kichi-Kichi Bến Tre
- Kichi-Kichi Phan Thiết
- Kichi-Kichi Bà Rịa
- Kichi-Kichi Mỹ Tho
- Kichi-Kichi Gia Lai
- Kichi-Kichi Sóc Trăng
- Kichi-Kichi Vĩnh Long
- Kichi-Kichi Cao Lãnh

Điều kiện áp dụng:
- Ưu đãi Combo Dezato giá chỉ 49.000đ áp dụng cho khách hàng dùng gói Buffet 199.000đ hoặc Buffet tiêu chuẩn (up 80k từ chuyền 199k cho thành phố loại 3 / up 100k từ chuyền 199k cho Tp Loại 2).
- Combo Dezato áp dụng cho cả bàn, nghĩa là bao nhiều khách thì phải gọi bấy nhiêu phần Combo Dezato.
- Để được áp dụng ưu đãi quý khách vui lòng tải app Golden SpoonS và tích ví khi thanh toán.
- Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.

- Được sử dụng voucher ví The Golden Spoon (Miễn thỏa điều kiện giảm giá không quá 50%), được áp dụng chung với các voucher có giá trị tương đương tiền mặt từ Golden gate và đối tác: LTD, Gift POP,..v..v
- Được áp dụng với các voucher có giá trị tiền mặt miễn giá trị giảm trừ không quá 50% giá trị hóa đơn.
- Khách hàng sử dụng Kichi-shi thì nhà hàng bấm thêm nút Up-Shi
- Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Lễ/ Tết.
- Ưu đãi áp dụng đến hết 31/08/2024

Ưu đãi Voucher 100.000đ nhóm 03 khách
tại khu vực SBU 

Nội dung chương trình:
- Giảm 100.000đ cho nhóm 03 khách người lớn có mã Code Online hoặc có coupon giấy của chương trình. Áp dụng cho Buffet tiêu chuẩn.

Promotion code 

Tên nút bấm

Giảm trừ

302432KK004.04

LPS - Giảm 100K BFTC VC Giấy

100.000đ

302432KK004.05

LPS - Giảm 100K BFTC Code online 

100.000đ

Khu vực áp dụng:
- Kichi-Kichi Big C Tân Hiệp
- Kichi-Kichi Bình Định
- Kichi-Kichi Cà Mau
- Kichi-Kichi Lotte Cần Thơ
- Kichi-Kichi Tây Ninh
- Kichi-Kichi Vincom Buôn Ma Thuột

Điều kiện áp dụng:
- Ưu đãi giảm giá 100.000đ cho nhóm 03 khách có Code Online hoặc có coupon giấy của chương trình. Áp dụng Buffet Tiêu Chuẩn.
- Ưu đãi được áp dụng lũy tiến miễn thỏa điều kiện (ví dụ 02 code online hoặc coupon giấy/ 06 khách)
- Code online có giá trị sử dụng sau 3h kể từ thời điểm lấy Code.
- Để được áp dụng ưu đãi quý khách vui lòng tải app Golden SpoonS và tích ví khi thanh toán.
- Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
- Được sử dụng voucher ví The Golden Spoon (Miễn thỏa điều kiện giảm giá không quá 50%), được áp dụng chung với các voucher có giá trị tương đương tiền mặt từ Golden gate và đối tác: LTD, Gift POP,..v..v
- Nhà hàng kích hoạt code trên trang evoucher.ggg.com.vn để áp dụng cho khách hàng.
- Được áp dụng với các voucher có giá trị tiền mặt miễn giá trị giảm trừ không quá 50% giá trị hóa đơn.
- Khách hàng sử dụng Kichi-shi thì nhà hàng bấm thêm nút Up-Shi
- Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Lễ/ Tết.
- Ưu đãi áp dụng đến hết 31/08/2024